Thông Báo - Tuyển Sinh

Tuyển Giáo Viên Thiện Nguyện
Thứ hai, 14/09/2020.

Thông Báo Tuyển Giáo Viên Thiện Nguyện Trung Tâm Ngoại Ngữ Thiện Nguyện Tâm Đức.

Thông Báo Khai Giảng Lớp Tiếng Anh Ls 1223 & Ls 1224
Thứ năm, 10/09/2020.

Trung Tâm Ngoại Ngữ Thiện Nguyện Tâm Đức Thông báo khai giảng lớp tiếng anh LS 1223 & LS 1224

Thông Báo Khai Giảng Lớp Tiếng Nhật 1.50
Thứ năm, 10/09/2020.

Trung Tâm Ngoại Ngữ Thiện Nguyện Tâm Đức Thông báo khai giảng lớp tiếng Nhật 1.50

Thông Báo Khai Giảng Lớp Tiếng Anh Cơ Bản 1C
Thứ năm, 10/09/2020.

Trung Tâm Ngoại Ngữ Thiện Nguyện Tâm Đức Thông báo khai giảng lớp tiếng anh cơ bản 1C

Thông Báo Lịch Khai Giảng Tháng 10 Năm 2020
Thứ năm, 10/09/2020.

Trung Tâm Ngoại Ngữ Thiện Nguyện Tâm Đức Thông báo lịch khai giảng Tháng 10 Năm 2020