Hiểu Biết & Sẻ Chia

Câu Chuyện Miễn Phí Từng Con Chữ Cho Những Học Viên Nghèo Giữa Lòng Sài Gòn
Thứ năm, 10/09/2020.

Giữa thế kỷ XXI khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển hội kinh tế quốc tế. Sài Gòn vốn được mệnh danh là thành phố náo nhiệt đông đúc ồn ào nhất cả nước, nhưng bên cạnh đó là hình ảnh của một Sài Gòn hoàn toàn khác biệt mà tĩnh lặng đến làm sao.

Câu Chuyện Miễn Phí Từng Con Chữ Cho Những Học Viên Nghèo Giữa Lòng Sài Gòn
Thứ năm, 10/09/2020.

Giữa thế kỷ XXI khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển hội kinh tế quốc tế. Sài Gòn vốn được mệnh danh là thành phố náo nhiệt đông đúc ồn ào nhất cả nước, nhưng bên cạnh đó là hình ảnh của một Sài Gòn hoàn toàn khác biệt mà tĩnh lặng đến làm sao.

Câu Chuyện Miễn Phí Từng Con Chữ Cho Những Học Viên Nghèo Giữa Lòng Sài Gòn
Thứ năm, 10/09/2020.

Giữa thế kỷ XXI khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển hội kinh tế quốc tế. Sài Gòn vốn được mệnh danh là thành phố náo nhiệt đông đúc ồn ào nhất cả nước, nhưng bên cạnh đó là hình ảnh của một Sài Gòn hoàn toàn khác biệt mà tĩnh lặng đến làm sao.

Câu Chuyện Miễn Phí Từng Con Chữ Cho Những Học Viên Nghèo Giữa Lòng Sài Gòn
Thứ năm, 10/09/2020.

Giữa thế kỷ XXI khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển hội kinh tế quốc tế. Sài Gòn vốn được mệnh danh là thành phố náo nhiệt đông đúc ồn ào nhất cả nước, nhưng bên cạnh đó là hình ảnh của một Sài Gòn hoàn toàn khác biệt mà tĩnh lặng đến làm sao.