• Câu Chuyện Miễn Phí Từng Con Chữ Cho Những Học Viên Nghèo Giữa Lòng Sài Gòn
  • 5 Ngoại Ngữ Miễn Phí Cho Sinh Viên
    • 5 Ngoại Ngữ Miễn Phí Cho Sinh Viên

      Một bàn tay, tiếp nối thêm nhiều bàn tay cùng chung sức, hiện tại ở chùa Lá có tổng cộng 65 tiết học ngoại ngữ ngoại ngữ, với 3.000 học viên, đa số là các bạn sinh viên đến học tập vào các ngày trong tuần.